Akurat - Język Ciała - (Optymistyka, 2008)

co powtórzę wiele razy
to prawdą się stanie
co usłyszę wiele razy 
to prawdą się stanie


język ciała
język ciała 
język ciała dał
gdy bez mała
wszystko scalał
w nowej prawdy szał


z wzorową emfazą
z mową ciała za pan brat
powiedzieli nam na nowo
jak kształtował się świat

z wzorową emfazą 
i ciała językiem
wyjaśnili nam na nowo
przyczynę z wynikiem


język ciała
język ciała 
język ciała dał
gdy bez mała
wszystko scalał
w nowej prawdy szałwróć...